Vastavalt COVID-19 käitumisjuhendile, mis on suunatud avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele:

Distantsi hoidmiseks palume aegsasti kohal olla, kontserdipaika pääs avatakse vähemalt 30 minutit enne kontserdi algust. Palume järgida distantsi hoidmiseks antavaid korraldusi

 

Hoiame ennast ja teisi!